Studiehjälp och studiemedel

Om du är under 20 år och studerar på komvux, folkhögskola eller gymnasiet kan du få studiehjälp. Från höstterminen det år då du fyller 20 år får du ansöka om studiemedel.

Studiehjälpen - tre bidrag

Studiehjälpen består av tre olika bidrag:

  • studiebidrag
  • extra tillägg
  • inackorderingstillägg.

Ingen ansökan behövs för studiebidrag

Om du ska studera i Sverige behöver du inte ansöka om studiebidrag. Centrala Studiestödsnämnden, CSN, skickar ett beslut om studiebidrag till myndig elev eller till förälder inför varje nytt läsår.

Ansökan krävs för tillägg

Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du däremot ansöka om. Dessa tillägg kan du bara få under vissa förutsättningar. Läs mer om förutsättningarna för tillägg på CSNs hemsida.

Rg-bidrag

Om du är hörselskadad eller rörelsehindrad kan du få ersättning för vissa kostnader vid en gymnasieutbildning på riksgymnasium, så kallat Rg-bidrag. Det kan vara kostnader för mat, boende och hemresor. Läs mer om Rg-bidrag på CSNs hemsida.

Studiemedel

Studiemedel består av bidrag och lån. Det finns även olika tillägg som du kan få i särskilda situationer.

Hur mycket du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur länge du studerar. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill. Du kan också välja att låna färre veckor än vad du har rätt till för att inte få så hög skuld.

För att få studiemedel måste du uppfylla vissa krav. Kraven skiljer sig beroende på om det är första gången du söker studiemedel eller om du tidigare har haft studiemedel.

Studiemedel från höstterminen du fyller 20 år

Om du studerar på komvux, folkhögskola eller gymnasiet kan du söka om studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

Läs mer om vilka krav som ställs för att du ska få studiemedel på CSNs hemsida.

Eftergymnasiala utbildningar

Studerar du på en eftergymnasial utbildning, kan du också söka studiemedel trots att du är under 20 år. Vissa utbildningar på folkhögskolor kan vara eftergymnasiala.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman