Tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn

Är ditt barn under 18 år och allvarligt svårt sjukt kan du få tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar.

Med allvarligt sjukt menas att det är stor fara för barnets liv eller att barnet får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan behandlingen. Båda föräldrarna har möjlighet att få ersättning för samma barn och samma tid.

Den tillfälliga föräldrapenningen ger dig knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst.

Ansökan

Du ansöker om tillfällig föräldrapenning vid allvarligt svårt sjukt barn hos Försäkringskassan.

Till ansökan krävs ett särskilt läkarutlåtande. Det ska innehålla upplysningar om diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling. Det ska också tala om hur mycket föräldrarna behöver vara med barnet under behandlingen. Läkarutlåtandet ska vara skrivet så att det gäller från den första dagen som du begär ersättning för.

Tänk på att....

Får du vårdbidrag för barnet kan du inte få tillfällig föräldrapenning för samma vård och tillsynsbehov som du redan får vårdbidrag för.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman