Tillfällig föräldrapenning vid kontaktdagar

Om ditt barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan du få tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar. Denna ersättning är till för att ge dig som förälder till barn med funktionsnedsättning möjlighet att lära dig mer om hur du kan stödja sitt barn.

För att ditt barn ska omfattas av LSS måste det tillhöra någon av följande grupper (personkrets):

  • Har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte uppenbart beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Kontaktdagar

Kontaktdagarna kan till exempel användas om du deltar i föräldrautbildning (till exempel kurs anordnad av handikapporganisation). Du kan också använda dem vid inskolning eller besök i förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg.

Du har möjlighet att använda tio kontaktdagar per barn och år. Dagarna kan tas ut från barnets födelse fram tills barnet fyller 16 år.

Ansökan

Ansökan om tillfällig föräldrapenning vid kontaktdagar gör du hos Försäkringskassan.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman