Tillfälligt föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till dig som förälder när du avstår från att arbeta för vård av ditt barn dess att barnet är 12 år.

Tillfällig föräldrapenning är en tillfällig ersättning som betalas ut i vissa situationer när du måste ta hand om ditt barn om det är sjukt eller i andra situationer. Jobbar du har du också rätt att vara ledig när du behöver ta hand om ditt barn. Det finns en mängd olika situationer då du har rätt till tillfällig föräldrapenning.

Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till dig som förälder när du avstår från att arbeta för vård av ditt barn dess att barnet är 12 år, när:

  • Barnet är sjukt eller smittat
  • Ordinarie vårdare är sjuk eller smittad. Ordinarie vårdare är den som brukar ha hand om barnet när du arbetar, till exempel en annan förälder, dagbarnvårdare eller släkting.
  • Den andre föräldern måste följa med ett annat av familjens barn till läkare
  • Du ska besöka barnavårdscentralen eller en annan mottagning för barnhälsovård, till exempel tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Du kan däremot inte få tillfällig föräldrapenning för vård av barn om du är hemma med barnet därför att förskolan eller skolan är stängd.

Tillfällig föräldrapenning kan också betalas ut till andra än en förälder.

Ensamstående förälder

Är du ensamstående förälder och har ensam vårdnad om ditt barn kan en annan person få tillfällig föräldrapenning för att ta hand om ditt barn när du är sjuk, även om du inte skulle ha arbetat. Det finns inga krav på att barnet också ska vara sjukt. Det kallas utvidgad tillfällig föräldrapennning.

Utvidgad tillfällig föräldrapenning kan betalas ut tills barnet fyller tre år. Det finns inga krav på att barnet också ska vara sjukt.

Anmälan

Du anmäler till försäkringskassan om du måste vara hemma med sjukt barn. Numera kan du göra anmälan på webben eller via en app. Läs mer om hur anmälan går till på försäkringskassans hemsida.

Om barnet är sjukt eller smittat längre tid än sju dagar måste du kunna visa ett intyg från en läkare eller sjuksköterska från och med den åttonde dagen som barnet är sjukt. Som första dag räknas den första dagen som du eller den andre föräldern tar ut tillfällig föräldrapenning. Även de dagar du inte tar ut någon tillfällig föräldrapenning, till exempel lördagar och söndagar, räknas in i de sju dagarna.

Tänk på att...

Har du vårdbidrag kan du inte få tillfällig föräldrapenning för samma vård- och tillsynsbehov som du får vårdbidrag för.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman