Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser, CSD

Sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Till toppen