Neuromuskulära sjukdomar - CSD Sydöst

Neuromuskulära sjukdomar har primära sjukdomsprocesser i någon del av den motoriska enheten (framhornscellerna, perifer nervtråd, motorändplattan eller i själva muskeln).

Neuromuskulära enheten (NME) är en del av neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. NME arbetar med diagnostik och vård av neuromuskulära sjukdomar och är sedan 2023 ett av fyra nationella centra med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård av neuromuskulär sjukdom. Målsättningen är att erbjuda komplett utredning av neuromuskulära sjukdomar vilket förutom klinisk undersökning, kan innefatta muskelbiopsidiagnostik, neurofysiologisk undersökning, MR-muskler och kemiska analyser.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Åsa Lundin