Medicinsk service läkare tittar på undersökningsbilder

Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård är komplex och sällsynt och får utföras av högst fem utövare i Sverige för att säkerställa kvalitet, patientsäkerhet och kompetens.