Medicinsk service läkare tittar på undersökningsbilder

Nationell högspecialiserad vård

Patienter med sällsynta eller svårbehandlade diagnoser kan behöva vård som kräver särskild medicinsk kompetens och utrustning. För att ge dem tillgång till bästa möjliga vård koncentreras nu högspecialiserad vård till ett antal vårdgivare i landet.