Osteogenesis imperfecta - CSD Mellansverige

Vård och behandling av konstaterad Osteogenesis imperfecta (OI), medfödd benskörhet, anpassas individuellt för att förebygga uppkomst och fortskridande av felställningar i skelettet samt minska antalet frakturer. Även för att lindra associerade symtom som smärta och trötthet, upptäcka eventuella komplikationer kopplade till OI och underlätta vardagslivet.

Enheten för Nationell Högspecialiserad Vård (NHV) för OI vid Akademiska Sjukhuset är en av få enheter i landet som bedriver vård för vuxna patienter med OI. Enheten ansvarar för bedömning, läkemedelsbehandling och genetisk utredning och tolkning av analys för vuxna med känd eller misstänkt OI. Patienter med medfödd benskörhet kommer till mottagningen via remiss från annan vårdgivare i Region Uppsala eller från någon av nedanstående regioner.

 • Region Stockholm
 • Region Uppsala
 • Region Sörmland
 • Region Gotland
 • Region Värmland
 • Region Örebro län
 • Region Västmanland
 • Region Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Region Västernorrland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västerbotten
 • Region Norrbotten

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Åsa Lundin