Anhörigstöd

Behöver du som anhörig någon att tala med kan du vända dig till primärvården och be om att få prata med en kurator eller psykolog för att få samtalsstöd.

Utöver det stöd som hälso- och sjukvården och kommunerna erbjuder anhöriga till personer med funktionsnedsättning finns flera andra aktörer som ger stöd och hjälp till anhöriga.

Intresseorganisationer

Det finns många intresseorganisationer som organiserar både personer med sällsynta diagnoser som deras anhöriga. Flera intresseorganisationer har aktiviteter för anhöriga. Finns det inte en svensk intresseorganisation för en diagnos finns ofta internationella organisationer som man kan kontakta.

Habilitering

Habiliteringen kan också ge stöd till anhöriga till personer med varaktig funktionsnedsättning. Stödet kan bestå i individuella samtal, utbildningar eller gruppinsatser tillsammans med andra anhöriga.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare

Rula Zain Luqman