Vårdpersonalshänder bildar en hjärtsymbol

Patient eller anhörig

Hälso- och sjukvården har vissa skyldigheter gentemot dig som patient eller anhörig. Du har också möjligheter att klaga om du inte är nöjd med den behandling, den hjälp och det stöd som du eller din närstående erbjudits och fått av hälso- och sjukvården.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats.

Vårdtips