Individuell plan

Du ska bli erbjuden och har rätt till en individuell plan om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Du har även rätt till en individuell plan i andra fall till exempel för att få dina behov tillgodosedda av både socialtjänsten samt hälso-och sjukvården. En individuell plan ska beskriva vilken hjälp, planerade och beslutade insatser, och hur du ska kunna leva den närmaste tiden.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman