Råd och annat personligt stöd

Om du omfattas av lagen om stöd och service (LSS) har rätt till en mängd olika stödåtgärder. En av dessa är rådgivning och annat personligt stöd.

Du omfattas av LSS om du har något av följande tillstånd (personkrets):

  • Har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • Har en betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  • Har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Regionens ansvar för råd och stöd

Du har möjlighet att ansöka om råd och stöd enligt LSS inom din region. Regionen är enligt LSS skyldigt att erbjuda dig råd och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser om du har stora och varaktiga funktionshinder.

Råd och stöd kan lämnas av till exempel en kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast eller logoped. Läkarinsatser ingår inte enligt LSS. Din region och din kommun kan dock ha kommit överens om att kommunen ska ha hand om denna rådgivning och stödfunktion. I samband med att du får råd och stöd av regionen, kan du begära att få en Individuell plan Länk till annan webbplats. upprättad.

Reglerna om regionernas skyldighet att erbjuda dig råd och annat personligt stöd framgår av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman