Anhörigstöd på akutmottagningen

Kommunerna ska erbjuda stöd till anhöriga. Någon motsvarande bestämmelse finns inte för hälso- och sjukvården. Regeringen har dock betonat att hälso- och sjukvården också har en viktig roll när det gäller att beakta anhörigas behov av stöd. Socialstyrelsen har valt att förmedla exempel på hur hälso- och sjukvården stödjer anhöriga och visar på hur det kan se ut och fungera.

Vid akutmottagningen på Danderyds sjukhus finns en anhörigfunktion som är bemannad av en undersköterska alla dagar dygnet runt. Samtliga undersköterskor hjälps åt att bemanna anhörigfunktionen. Flera undersköterskor har särskild utbildning i anhörigstöd, övriga får information och kunskap under bland annat temaveckor.

I anslutning till akutmottagningen finns ett anhörigrum som fungerar som plats för anhörig- och krissamtal samt avlastande samtal för personal. I rummet finns också informationsmaterial om anhörigföreningar och kommunens stöd till anhöriga.

Anhörigstödjarna har också en checklista att följa i sitt arbete.

Genom arbetet med att anhörigstöd har anhöriga synliggjorts och personalen vet att anhöriga dels har egna behov, dels är viktiga för patienternas tillfrisknande. En attitydförändring har skett vilket har lett till ett bättre samspel mellan anhöriga och vårdpersonalen.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman