Fast vårdkontakt

Om du har många kontakter med vårdens olika delar kan det utses en eller flera fasta vårdkontakter för att ditt behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården ska tillgodoses.

Du kan själv begära att få en fast vårdkontakt.

En fast vårdkontakt kan vara en läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog eller någon annan person inom administrationen.

Den fasta vårdkontakten kan till exempel hjälpa dig med att samordna vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra personer inom hälso- och sjukvården och vara din kontaktperson inom vården, socialtjänsten och andra samhällsaktörer, till exempel försäkringskassan.

Om du har flera fasta vårdkontakter ska dessa samverka och samordna sina insatser. För detta behövs ditt samtycke, för alla inblandade aktörer gäller sekretessregler.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman