Individuellt anpassad information

Enligt patientlagen har du rätt till en individuellt anpassad information.

Patientlagen

Enligt patientlagen ska du som patient få information om:

 • ditt hälsotillstånd
 • de metoder som finns för undersökning, vård och behandling
 • de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning
 • vid vilken tidpunkt du kan förvänta dig att få vård
 • det förväntade vård och behandlingsförloppet
 • väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
 • eftervård
 • metoder för att förebygga sjukdom eller skada
 • möjligheten att välja behandlingsalternativ
 • möjligheten att få fast läkarkontakt (inom primärvården)
 • möjlighet att få en ny medicinsk bedömning
 • möjlighet att få en fast vårdkontakt
 • möjlighet att välja offentligt finansierad hälso- och sjukvård
 • vårdgarantin
 • möjlighet att få upplysningar hos Försäkringskassan om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz

Men informationen behöver bara lämnas om det är aktuellt i det enskilda fallet. Läkaren måste alltså göra en bedömning av vad som är aktuellt för dig.

För många människor kan det vara svårt att ta till sig muntlig information under ett besök i vården. Det kan handla om att det är mycket information att ta in, att man befinner sig i en svår situation, inte har svenska som modersmål eller har en funktionsnedsättning.

Av patientlagen framgår att informationen ska anpassas efter patientens förutsättningar och den som lämnar informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska lämnas skriftligt om det behövs eller om patienten ber om det.

Begär alltid skriftlig information vid ett besök inom vården.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman