Möjlighet att välja vård

Du har rätt att fritt välja primärvård inom den region som du bor. I vissa fall får du välja annan vård och vård i andra regioner.

Om du behöver akut vård

Om man vistas inom en region där man inte bor och behöver omedelbar hälso- och sjukvård har man rätt att få vård där.

Val av primärvården inom den egna regionen

Som patient har man rätt att fritt välja primärvårdsläkare, specialist inom allmänmedicin och vårdcentral inom primärvården om den är offentligt finansierad.

Val av en öppen specialistsjukvård inom den egna regionen

Som patient ska du erbjudas rätt att välja öppenvårdsmottagning för specialistsjukvård och sjukhus inom den region där du bor. Vissa regioner har infört rätt att välja privat öppen specialistvård inom vissa områden.

Regioner kan kräva remiss av läkare för att du ska få tillgång till öppen specialistsjukvård.

Följande regioner ställer krav på läkarremiss i viss öppen specialistsjukvård:

 • Region Stockholm
 • Region Uppsala län
 • Region Sörmland
 • Region Jönköpings län
 • Region Värmlands län
 • Region Örebro län
 • Region Dalarna
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Gotland

Möjlighet att välja öppen vård i annan region

Med öppen vård menas att man får åka hem efter att ha varit i kontakt med vården. Du ges möjlighet att välja primärvård och specialiserad vård, men bara om du inte blir inlagd på sjukhus. Du kan också lista dig på en vårdcentral som ligger inom en annan region.

Vården ska vara offentligt finansierad. Det betyder att vården ska erbjudas av regionen eller av en privat utförare som har avtal med regionen.

Som patient kan du få tillgång till en fast vårdkontakt och ny medicinsk prövning i en annan region. De taxor och andra regler, till exempel remissregler, som gäller i den region som du söker vård i gäller även för patienter från andra regioner.

Viktigt att veta är att om du väljer öppen vård i en annan region så avsäger du dig vårdgarantin, det vill säga att regionen inte behöver erbjuda dig vård inom viss tid från det att sökt hjälp och den som har störst behov av vård ska alltid gå först.

Regionerna har en tecknat överenskommelse som reglerar vad som ska gälla regionerna emellan när en person får vård utanför hemregionen, Riksavtal för utomlänsvård. Avtalet kan påverka förutsättningarna att söka eller få vård i annan region.

 • Som patient får du som huvudregel själv stå för resekostnaderna till den andra regionen.
 • Det kan krävas läkarremiss för att få tillgång till öppenvård inom den region där man bor. Kravet på läkarremiss gäller då även om man söker öppen vård i annan region. Även om den regionen inte har något krav på läkarremiss. Det betyder att man inom vården måste kontrollera en patients hemregions remissregler. Remisskrav gäller dock aldrig om man söker specialistläkare i allmänmedicin eller sjukgymnast.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman