Regler för att stärka din ställning som patient

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar bland annat vårdpersonalens skyldigheter, kompetens och behörigheter. Utöver lagarna inom området finns en mängd föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer som styr hälso- och sjukvården.

Patientlagen är tänkt att stärka patienternas ställning, lagen innehåller bestämmelser om vad som gäller för vården ur ett patientperspektiv.

Du som har en sällsynt diagnos eller är anhörig till en person som har en sällsynt diagnos kan ha större behov av stöd och hjälp än andra. Det är därför viktigt att känna till vad vården ska kunna tillhandahålla för stöd och hjälp samt att känna till vad man kan göra om hälso- och sjukvården inte uppfyller de krav som ställs.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman