Flera kugghjul med en liten planta i mitten

Samverkansmodell för vårdplanering och informations­överföring

I Region Örebro har man tagit fram ett stöd i arbetet med samordnad individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, ViSam