Samverkansmodell för vårdplanering och informations­överföring

I Region Örebro har man tagit fram ett stöd i arbetet med samordnad individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, ViSam (samverkansmodell för vårdplanering och informationsöverföring). Det riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Stödet innehåller pedagogisk information om vad en samordnad individuell plan är, när den ska göras och hur den bör göras. Därtill finns flera webbutbildningar tillgängliga rörande samordnad individuell plan i olika situationer.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman