Utlysning av forskningsanslag

Sällsynta fondens stipendieutlysning är öppen till 30 oktober 2023

Sällsyntafonden främjar högkvalitativ forskning med holistiskt perspektiv och individen i centrum. Sällsynta hälsotillstånd innebär konsekvenser för många delar av livet, under livets olika faser. Därför behövs multidisciplinära samarbeten som tar helheten i beaktande.

Kunskap om sällsynta och komplexa hälsotillstånd skapar förutsättningar för bättre liv för personer med dessa tillstånd, och lägger samtidigt grund för ny kunskap om vanligare sjukdomar.

Utöver medicinsk kunskap behövs också forskning om sällsynta diagnoser inom områden såsom

  • pedagogik
  • psykologi
  • sociologi
  • teknologi

Ansökningar som involverar ett tydligt multidisciplinärt samarbete kommer därför att prioriteras.

Utlysningen 2023 gäller följande områden:

  • Forskning som syftar till att förbättra livet för personer med sällsynta hälsotillstånd inom områdena pedagogik, psykologi, sociologi och teknologi, men även till exempel avseende hjälpmedel, kommunikation och liknande
  • Kartläggning av fysiska och psykiska symtom vid genetiskt verifierade sällsynta hälsotillstånd
  • ATMP/Precisionsmedicin vid sällsynta hälsotillstånd
  • Diagnostik av sällsynta hälsotillstånd.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Charlotte Willfors