Fem filmer om kognitiva nedsättningar och sällsynta diagnoser

Vid sällsynta diagnoser ingår ofta någon form av kognitiv nedsättning. Johanna Björk berättar om vad som påverkar förmågan att tänka, tolka, uppmärksamma, minnet och vårt språk.

Filmerna är textade på svenska. Välj ikonen CC och aktivera textning.

Del 1

Del 2: Uppmärksamhet

Korta arbetspass och tid för återhämtning är bra metoder för den som lätt blir störd i sin uppmärksamhet.

Del 3: Exekutiva funktioner

Strategier för den som har svårt att planera, strukturera och hålla fokus, exekutiva funktioner. Hörselskydd kan vara bra för den som har svårt att sätta igång och koncentrera sig på en uppgift

Del 4: Perception

Det vi hör, ser och känner (perceptionen) påverkas bland annat av stress.

Del 5: Motivation

Motivation och lust hänger ihop. Därför kan det vara svårt att göra tråkiga saker. Tips om hur vi kan använda struktur och uppmuntran för att genomföra uppdrag.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare

Rula Zain Luqman