Sällsynta Brukarorganisationers Nordiska Nätverk (SBONN)

Syftet med SBONN är att stärka utbytet av erfarenheter, idéer och kunskaper mellan organisationerna i Norden, inom det sällsynta området. Nätverket representerar ca 200 nationella diagnosföreningar. Föreningarna har totalt nästan 50 000 medlemmar i de fem nordiska länderna.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare

Rula Zain Luqman