ISF-Inspektionen för socialförsäkringen

ISF är en statlig myndighet med uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna om rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

ISF granskar i första hand Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. ISF tar dock inte ställning i enskilda ärenden och har inga sanktionsmöjligheter.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman