Små¨klossar placerade på olika streck som bildar en flödesschema

Myndigheter

Här finner du information om ett antal myndigheter i Sverige. Myndigheterna tillämpar lagar och utför den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Ytterligare myndigheter finns i myndighetsregistret som är tillänglig hos Statistiska Centralbyrån, Myndighetsregistret, Statistiska Centralbyrån, SCB Länk till annan webbplats.