Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

I Vetenskapsrådets uppdrag ingår bland annat att:

  • fördela medel till forskning
  • identifiera forskningsområden för strategiska satsningar i samråd med andra forskningsfinansiärer
  • göra forskningsresultat tillgängliga och se till att de når de områden i samhället där de kan komma till nytta, till exempel:
    • inom utbildning
    • sjukvård och i näringsliv
    • ge råd till regeringen i forskningspolitiska frågor.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman