En flicka gör blommor av formlera

Övergångar - Skola och utbildning

Här finner du studier, utredningar, uppsatser och annat material som behandlar övergångar i livet med fokus på sällsynta diagnoser, men även exempel på modeller och verktyg som används inom området sällsynta diagnoser och inom andra områden för att underlätta övergångar i livet.