Barn- och elevombudet, BEO

Barn- och elevombudet, BEO finns inom Skolinspektionen. BEO övervakar reglerna i skollagen som gäller kränkande behandling som riktats mot elever.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman