Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

"Rätt till stöd i skolan för elever med cancer" är ett informationsmaterial som ger konkreta råd och vägleder i skolfrågor för barn och ungdomar med cancer, samt deras syskon.

Materialet vänder sig till elevens hemskola, sjukhuslärare, konsultsjuksköterskor samt elever och vårdnadshavare. Genom att bland annat lyfta fram delar av skollagen och läroplanen blir skrifterna ett stöd som visar vad som gäller i frågor som rör skola och skolgång när en elev insjuknar i cancer.

Även om "Rätt till stöd i skolan" primärt är framtaget som stöd för elever med cancer och deras skolgång så är många delar också användbara för elever med andra funktionsnedsättningar.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman