Stöd enligt socialtjänstelagen

Socialtjänstlagen behandlar socialtjänstens verksamhet och berör alla som behöver stöd och hjälp från samhället och som inte kan få det från något annat håll. Har man en funktionsnedsättning har man samma rätt till stöd och hjälp som andra personer i samhället och dessutom extra hjälp om man behöver det.

Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Med bistånd för livsföring i övrigt menas kostnader för till exempel läkarvård, tandvård och glasögon. Det kan också vara hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice, korttidsboende, kontaktperson och bostäder med särskild service.

Du ansöker om insatser enligt socialtjänstlagen i den kommun du bor i. Du har alltid rätt att få din ansökan prövad och kommunen måste göra en individuell prövning. Du har rätt till ett skrifligt beslut. Avslår kommunen din ansökan om bistånd, helt eller delvis, ska kommunen motivera det och du har rätt att få hjälp av socialtjänsten att överklaga beslutet om du vill det.

Om du inte är nöjd med kommunens beslut om bistånd kan du överklaga det genom så kallat förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman