Barnshänder håller i en planta och omfamnas av vuxenhänder

Social omsorg

Sveriges kommuner har huvudansvaret för omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice, exempelvis förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.