Vägledningsdokument - Individens behov i centrum

Socialstyrelsens vägledning Individens behov i centrum (IBIC) omfattar alla personer, oavsett ålder eller funktionsnedsättning som är i behov av stöd i sitt dagliga liv, utifrån SoL eller LSS. Vägledningen underlättar för dig som använder eller ska införa arbetssättet IBIC.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman