En mans och en kvinnans händer som skriver under ett dokument

Ställföreträdare

Här finner du information om olika slags ställföreträdare som kan komma ifråga och i vilka situationer de kan företräda en person som inte har möjlighet att ta hand om sina angelägenheter.