Anhöriga ställföreträdare

Om en myndig person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte har förmåga att ha hand om sina angelägenheter kan en annan person företräda honom eller henne under vissa förutsättningar. Den person som tar hand om angelägenheterna kalla ställföreträdare.

Personlig livsföring

Behörigheten omfattar åtgärder som har anknytning till den personliga livsföringen. Det kan handla om att betala räkningar, betalningar för bostaden, hälso- och sjukvård och andra sociala tjänster, transporter, försäkringar, skatter, tv och telefon. Det kan också handla om hjälp med inköp av mat, kläder och hygienartiklar. Även betalning av fritidsaktiviteter och nöjen.

Behörighet

Behörigheten gäller bara vissa anhöriga och inte om det finns en god man eller förvaltare. Det är i första hand maka/make eller sambo som är behörighet att företräda den som saknar förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Därefter följer barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn i tur och ordning. Styvföräldrar och styvbarn har inte rätt att företräda personen. Den anhörige måste ha fyllt 18 år och inte själv vara beslutsoförmögen eller har en ställföreträdare.

Om den person som saknar förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter redan företräds av god man, förvaltare eller en person som har framtidsfullmakt har de anhöriga inte behörighet att företräda personen.

Skyldigheter för den anhörige

Den anhörige som agerar ställföreträdare ska handla i enlighet med de intresse som den man företräder har och beakta dennes vilja eller förmodade inställning. Den anhörige ska också hålla personens medel avskilda från sina egna och dokumentera sin förvaltning i den utsträckning det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Många gånger är det tillräcklig att man sparar kvitton och kontoutdrag.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman