Spädbarns fötter inuti vuxenhänder

Övergångar - Från barn till vuxen

Här finns en del studier och annat tillgängligt material som rör övergången från barn till vuxen samt modeller och verktyg som används för att underlätta övergången.