Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

En leende kvinna i glasögon som sitte vid ett skrivbord

Om webbplatsen

Webbplatsen CSD i samverkan fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet för verksamheter inom sällsynta diagnoser i landet. Syftet med webbplatsen är att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd.

Informationen kommer från hälso- och sjukvården, intresseorganisationer och andra samhällsaktörer.